Raidījumā viesosies grāmatas ''Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā. 3. daļa'' autors Latvijas Universitātes profesors Jānis Taurēns. Grāmatā ''Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā. 3. daļa'' ir aplūkoti ar Latvijas ārpolitiku saistīti jautājumi no 1988. gada līdz mūsdienām.
Šogad izdevniecība Jumava ir izdevusi sērijas "Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā'' otro un trešo daļu. Šīs sērijas trešā daļa ir līdz šim pilnīgākais pētījums par Latvijas ārpolitiku pēc neatkarības atjaunošanas un tāpēc raidījumā izmantosim iespēju, lai ar grāmatas autoru pārunātu ar Latvijas mūsdienu diplomātiju saistītos jautājumus. Raidījumā runāsim gan par Latvijas ārpolitikas pirmsākumiem, gan Latvijas ārpolitikas mērķiem, panākumiem un politiku attiecībā pret dažādiem pasaules reģioniem, gan arī nozīmīgākajiem politiķiem un diplomātiem Latvijā un ārzemēs, kuri ir palīdzējuši realizēt Latvijas ārpolitikas mērķus.